Tillgängliggörande för allmänheten

Kun teos saatetaan perhepiiriä laajemmalle ihmisjoukolle, se saatetaan yleisön saataville. Yleisön saataville saattaminen voi tapahtua julkisesti esittämällä, julkisesti näyttämällä, levittämällä tai välittämällä.