Gemensamt verk

Yhteisteos on useamman tekijän yhdessä tekemä teos, jossa tekijöiden osuudet eivät ole erotettavissa toisistaan lopputuloksesta.