Framställning av exemplar av verk

Kappaleen valmistamista on esimerkiksi kopioiminen, teoskappaleiden painaminen, tallentaminen ja sävellysteoksen äänittäminen. Kappaleen valmistaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja on yksi tekijän taloudellisista oikeuksista.