Royalty

Rojalti on tekijälle maksettava korvaus siitä, että hän on antanut jollekin käyttöoikeuden teokseensa, esimerkiksi kirjailijalle maksettava korvaus kirjan myynnistä tai muusikolle maksettava korvaus äänitteen myynnistä.