Verkshöjd

Ett verk måste vara självständigt och originellt för att skyddas av upphovsrätten. Det måste alltså uppnå en verkshöjd.