I fri anslutning

Man kan använda idén, ämnet eller intrigen i en annan persons verk i sitt eget arbete. Om man skapar ett nytt verk som är självständigt från originalverket kan man få en helt egen upphovsrätt till sitt verk. Om däremot den fria anslutningen innebär att man bara kopierar originalverket, krävs tillstånd från den ursprungliga upphovspersonen.

Categories: Okategoriserade