Gemensamt verk

Ett gemensamt verk är ett verk som flera upphovspersoner har skapat tillsammans, där de olika upphovspersonernas delar inte kan särskiljas från varandra. Upphovspersonerna bestämmer gemensamt hur och när verket får användas.

Categories: Okategoriserade