Tillgängliggörande för allmänheten

När ett verk görs tillgänglig för en större publik än den egna familjekretsen görs det tillgängligt för allmänheten. Tillgängliggörande för allmänheten kan ske genom offentligt framförande, offentlig visning, spridning eller överföring. Tillgängliggörande för allmänheten tillhör upphovspersonens ekonomiska rätt.

Categories: Okategoriserade