Avtalslicens

En avtalslicens är en lagstadgad modell för förvaltning av rättigheter som innebär att någon får tillstånd att massanvända skyddade verk. Avtalslicens tecknas mellan användaren och en organisation som företräder ett flertal av de berörda upphovspersonerna. Avtalslicensen gäller både medlemmar i organisationen och de som inte är medlemmar i organisationen. Det innebär att utomstående upphovspersoner också ska kunna få ersättning från organisationen.

Categories: Okategoriserade