Tvångslicens

En tvångslicens innebär att någon får använda verk utan att särskilt tillstånd från upphovspersonen krävs för att det står så i lagen. Man måste ändå alltid betala ersättning till upphovspersonen för användningen.

Categories: Okategoriserade