Verksexemplar

Ett verksexemplar är ett fysiskt exemplar av ett verk, exempelvis en bok, cd-skiva eller dvd-film. Exemplaret kan vara konkret och går att hålla i, men det kan också vara i digitalt format.

Categories: Okategoriserade