Andrahandsverk

Ett andrahandsverk (eller en bearbetning) är ett verk som har skapats utifrån ett originalverk, exempelvis genom att ändras. Exempel på andrahandsverk är översättningar och bearbetningar. För att skapa ett andrahandsverk krävs tillstånd från upphovspersonen till originalverket.