Originalverk

Ett originalverk är ett självständigt och originellt litterärt eller konstnärligt verk som en upphovsperson har skapat. Man skiljer mellan originalverk och bearbetade verk, som kan vara exempelvis samlingsverk, ändrade verk och översättningar.

Categories: Okategoriserade