Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Upphovsrätten gäller det verk som upphovspersonen – en fysisk person – har skapat. Upphovsrätt är ett samlingsbegrepp för den ensamrätt som upphovspersonen får, både ekonomisk och ideell rätt.

Categories: Okategoriserade