Samlingsverk

Ett samlingsverk är ett verk som består av flera verk eller delar av verk. Den som har skapat ett samlingsverk får upphovsrätt till helheten. Man behöver tillstånd från upphovspersonerna för att få använda deras verk i ett samlingsverk och för att göra samlingsverket tillgängligt för allmänheten.

Categories: Okategoriserade