Upphovsrättsorganisation

Upphovspersoner och rättighetshavare har grundat olika organisationer som har till uppgift att bevaka deras intressen och som kan ge andra tillstånd att använda deras verk på olika sätt. Upphovsrättsorganisationerna underlättar för den som vill använda skyddade verk genom att teckna avtal eller ge licens till användare. Upphovsrättsorganisationen inkasserar, fördelar och betalar ut ersättningar till svenska och utländska upphovspersoner och rättighetshavare. Exempel på upphovsrättsorganisationer är Bildupphovsrätt i Sverige, Bonus Copyright Access, Copyswede, Sami och Stim.

Categories: Okategoriserade