Överlåtelse

En upphovsperson kan överlåta sin ekonomiska rätt (användningsrätten) till någon annan, exempelvis en förläggare, arbetsgivare eller producent. Den som rättigheterna överlåtits till får inte själv överlåta samma rättigheter vidare till någon annan om man inte uttryckligen avtalat om det.

Categories: Okategoriserade