Utövande konstnär

Den som framför ett verk, exempelvis en skådespelare, musiker eller sångare, får ett skydd för sitt framförande. För att spela in framträdandet behöver man den utövande konstnärens tillstånd.

Categories: Okategoriserade