Royalty

Royalty är en ersättning som betalas till upphovspersonen för att hen har givit någon rätten att använda ett verk, exempelvis en ersättning till en författare för försäljning av hens böcker eller en ersättning till en musiker för försäljning av inspelningar.

Categories: Okategoriserade