Kränkning av upphovsrätten

Olovlig användning av ett upphovsrättsskyddat verk – kränkning av upphovsrätten – har brotts- och skadeståndsrättsliga påföljder.