Verksexemplar

Teoskappale on teoksen fyysinen kappale, esim. kirja, CD-levy tai DVD-elokuva. Kappale voi olla konkreettinen, käsin kosketeltava, mutta teoskappale voi olla myös digitaalisessa muodossa.