Originalverk

Alkuperäisteos on tekijän luoma itsenäinen ja omaperäinen kirjallinen tai taiteellinen teos. Alkuperäisteoksesta puhutaan erottamaan teos ns. jälkiperäisteoksesta, jollaisia ovat esimerkiksi kokoomateokset, muunnelmat ja käännökset.