Samlingsverk

Kokoomateos on useista teoksista tai niiden osista yhdistetty teos. Kokoomateoksen tekijä saa tekijänoikeuden kokonaisuuteen. Kokoomateokseen liitettyjen teosten tekijöiltä tarvitaan lupa teosten liittämiseen kokoomateokseen sekä kokoomateoksen laittamiseen yleisön saataville.