Respekträtt

Respekträtten tillhör upphovspersonens ideella rätt. Den skyddar upphovspersonens originalitet. Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovspersonens konstnärliga anseende eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

Categories: Okategoriserade