Offentlig visning

Visning innebär att visa ett exemplar av ett utgivet verk för allmänheten utan tekniska hjälpmedel, exempelvis utställning av en målning eller en fotografisk print. Offentlig visning hör till upphovspersonens ekonomiska rätt.

Categories: Okategoriserade