Offentligt framförande

Med framförande menas att framföra ett verk inför en närvarande publik. Offentligt framförande hör till upphovspersonens ekonomiska rätt.

Categories: Okategoriserade