Namngivningsrätt

Namngivningsrätten innebär att upphovspersonen har rätt att anges som skapare av verket när det används. Upphovspersonens namn ska anges om det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt. Namngivningsrätten hör till upphovspersonens ideella rätt.

Categories: Okategoriserade