Offentliggörande

Med offentliggörande menas att göra ett verk tillgängligt för allmänheten för första gången och av eller med tillstånd från upphovspersonen.

Categories: Okategoriserade