Utgivning

Med utgivning menas att göra exemplar av ett verk tillgängliga för allmänheten med upphovsrättsinnehavarens tillstånd i exempelvis böcker, tidningar och tidskrifter.

Categories: Okategoriserade