Ersättning

Om man olovligen använder ett upphovsrättsskyddat verk måste man betala en ersättning till upphovspersonen. Den som använt verket måste ersätta upphovspersonen även om man inte visste om att det behövdes tillstånd från upphovspersonen.