Förlagsavtal

Ett förlagsavtal är ett avtal mellan en upphovsperson och ett förlag om publicering av ett verk.

Categories: Okategoriserade