Bildcitat

Man får citera bilder som anknyter till texten i en vetenskaplig eller kritisk text utan upphovspersonens tillstånd. Bilden måste ha ett sakligt samband med texten och användningen i en kritisk text får inte ske digitalt.

Categories: Okategoriserade