Licens

En licens är ett användningstillstånd där en upphovsperson eller organisation som upphovspersonen utsett ger tillstånd att använda ett särskilt verk på specifika villkor.

Categories: Okategoriserade