Upphovsrättsersättning

Upphovsrättsersättning är en ersättning som betalas till upphovspersonen för användning av ett verk eller annan upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt till ett skyddat verk. Överlåtelse kan även ske utan ersättning.

Categories: Okategoriserade