Konsumtion

När ett fysiskt verksexemplar för första gången har kommit ut på marknaden eller överlåtits till en ny ägare med upphovspersonens tillstånd,  konsumeras upphovspersonens exklusiva rätt till spridningen av exemplaret. Den upphör alltså att gälla. Exempelvis när man har framställt exemplar av en bok för försäljning kan samma verksexemplar i fortsättningen även fritt lånas på biblioteket.