Klassikerskydd

Även om upphovsrättens skyddstid har löpt ut innehåller upphovsrättslagen en bestämmelse om klassikerskydd. Om ett verk efter upphovspersonens död hanteras på ett sätt som kränker kulturella intressen kan domstol förbjuda användningen av verket.

Categories: Okategoriserade