Rättighetshavare

Rättighetshavaren är en person, ett företag eller en annan juridisk person som äger upphovsrätten till ett verk.