Läraren får kopiera och skanna noter och texter ur sångböcker och dela ut kopiorna till eleverna.