Eleverna får spela och sjunga sånger på musiklektionerna.