Upphovsrätten skyddar informationen i ett verk, inte uttrycksformen.