Upphovspersonen kan överlåta sin upphovsrätt till en utgivare eller producent.