Får en elev kopiera bilder på seriefigurer ur böcker och tidningar och använda dem i sitt projektarbete?