Får lärare spara tidningsartiklar från nätet i en sluten digital lärmiljö, som tilläggsmaterial till eleverna?