En elevs upphovsrätt övergår automatiskt till läraren.