En elev kan be någon annan kopiera en del av en bok, exempelvis ett kapitel, för eget privat bruk.