En lärare får kopiera uppgifter ur arbets- och övningsböcker till eleverna.