Ni får inte kopiera noter för att använda i undervisningen.