Rätten att kopiera och använda bilder i utländska tidningar i undervisningen omfattas inte av skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access.