Vad innebär det att ett verk måste vara självständigt, personligt utformat och originellt?