Lärare har viss rätt att kopiera förlagsutgivna läromedel med stöd av skolkopieringsavtalet